Caudalímetros

Caudalímetros Coriolis
Serie CPFM-8800

Caudalímetros Ultrasónicos
Serie M-1500P

Caudalímetros Ultrasónicos
Serie M-2111

Caudalímetro Electromagnético
Serie FLOMID FX

Caudalímetros a Turbina
Serie M-10000

Caudalímetros a Turbina
Serie TM44

Caudalímetros de Vortex
Serie VF-8100

Caudalímetros de Inserción
Serie FLOMAT

Caudalímetros Ovales
Serie FLOWMATE

Caudalímetros de Presión Diferencial Serie DP

Caudalímetros a Piston
Serie COVOL